Jak pielęgnować kwiaty pokojowe w naszych domach. Interesujące porady, artykuły, informacje i zdjęcia związane z tematyką roślin pokojowych. Jak zadbać o swoje kwiaty. Kwiaty pokojowe

Narządy wewnętrzne

 • Jelito cienkie

  Jelito cienkie: błona surowicza i mięśniowa, błona śluzowa, fałd okrężny, pętta jelita cienkiego.
  Schemat budowy drobnowidowej jelita cienkiego: kosmek jelitowy, błona surowicza, błona mięśniowa, warstwa podłużna, błona mięśniowa, warstwa okrężna, tkanka podśluzowa, błona śluzowa.

 • Jelito grube

  Jelito grube, kątnica i początkowy odcinek okrężnicy wstępującej: zastawka krętniczo-kątnicza, wyrostek robaczkowy, ujście wyrostka robaczkowego, fałdy półksiężycowate okrężnicy, wypuklenia okrężnicy, taśma wolna okrężnicy wstępującej,
  Schemat budowy drobnowidowej jelita grubego: błona śluzowa, tkanka podśluzowa z blaszką mięśniową, błona mięśniowa, warstwa okrężna, błona mięśniowa, warstwa podłużna, błona surowicza.

 • Nerki

  Nerka. część rdzenna nerki, piramida, torebka włóknista nerki, brodawka nerkowa, warstwa korowa nerki, miedniczka nerkowa, kielich mniejszy, moczowód, żyła nerkowa, tętnica nerkowa, kielich mniejszy i większy.
  Ciałko nerkowe, schemat: naczynie doprowadzające, cewka nerkowa, torebka naczynie doprowadzające i naczynie włosowate kłębka.

 • Płuca i oskrzela

  Płuca: tchawica, szczyt płuca lewego, wycisk aortowy, tętnica płucna, żyły płucne, wycisk sercowy szczelina międzypłatową skośna, podstawa płuca, pień płucny, żyła płucna prawa dolna, oskrzele płatowi górne, środkowe i dolne prawe, oskrzele główne.

  Schemat budowy drobnowidowej płuca: oskrzelko, naczynia włosowate oplatające pęcherzyk płucny, gronko, pęcherzyk płucny, gałązka żyły płucnej, gałązka tętnicy płucnej

 • Trzustka

  Trzustka: przewód żółciowy wspólny, przewód trzustkowy, trzon trzustki, ogon trzustki, tętnica krezkowa górna, żyła krezkowa górna, głowa trzustki, brodawka większa dwunastnicy, dwunastnica.
  Budowa drobnowidowa trzustki: pęcherzyki trzustkowe, wyspa trzustkowa (Langerhansa). część zewnątrzwydzielnicza, naczynia włosowate w obrębie wyspy.
  Schemat budowy drobnowidowej trzustki: pęcherzyki trzustkowe, komórki wyspy (Langerhansa), naczynia krwionośne, przewodzik trzustkowy.

 • Wątroba

  Wątroba: żyła główna dolna, prawy płat wątroby, przewód żółciowy wspólny, pęcherzyk żółciowy, wątrobowa, żyła wrotna, lewy płat wątroby.
  Schemat budowy drobnowidowej wątroby: żyła środkowa, przedwłosowate rozgałęzienia żyły wrotnej, żyła międzyzrazikowa, przewodziki żółciowe, gałązka międzyzrazikowa tętnicy wątrobowej.
  Schemat unaczynienia zrazika wątrobowego: przewodzik żółciowy, komórka wątrobowa, żyła środkowa, gałazka tętnicy wątrobowej, zespolenia tętniczo-żylne, gałązka żyły wrotnej.

 • Żołądek

  Żołądek: dno, trzon, krzywizna większa, część przedodzwiemikowa, odźwiernik, opuszka dwunastnicy, krzywizna mniejsza, wpust.
  Schemat budowy drobnowidowej żołądka: błona śluzowa, błona podśluzowa, warstwa mięśniowa okrężna, warstwa mięśniowa podłużna, błona surowicza.